Diagnostyka radiologiczna

Dzięki wyposażeniu w nowoczesną pracownię RTG oferujemy kompleksową diagnostykę zmian kostnych oraz planowanie zabiegów w oparciu o szczegółowe zdjęcia pojedynczych zębów, RTG pantomograficzne i nowoczesną tomografię 3D.

Diagnostykę radiologiczną oferujemy nie tylko stałym pacjentom – zapraszamy również osoby leczące się w innych placówkach, jednak pragnące uzyskać precyzyjne zdjęcia uzębienia.